Russian Elite 331st Para Regiment Fights for Public Support

Russian Elite 331st Para Regiment Fights for Public Support

The BBC has so far confirmed the deaths of 62 soldiers from the 331st Guard Airborne Regiment. Klim Abramov, Snr Lt Rustem Akhmedyanov, Viktor Baranchikov, Oleg Bedoshvili, Capt (Co Cdr) Yuri Borisov, Snr Lt Ilya Chernyshev, Cpl Yuri Degtaryov, Konstantin Dobrynin, Sasha Dolkin, Maksim Dubov, Sgt Sgt , Maksim Ivanov, Snr Lt Nikolai Kirkin, Andrey Kovalevsky, Maj Sergei Krylov, Utemes Kuanshpekov, Artem Kuprichenko, Stanislav Kutelev, Sergey Lebedev, Cpl Yanosh Leonov, Sgt Alexander Limonov, Snr WO S, Pavel Makarov Cpl Ilya Martynenko, Oleg Melnikov, Comdr Vadim Netuzhilov, Sgt Aleksandr Nikitin, Alexey Ostanin, Lt Lev Ovchinnikov, Maksim Ovchinnikov, Cpl Leonid Panteleyev, Maj Oleg Patska Polevschikov, Sgt Roman Pomelov, Dmitry Prokopov , Aleksey Shevelev, Egor Shukhov, Col Sergei Sukharev, Maj Evgeny Sulokhin, Maxim Svetlenko, Snr Lt Nikolai Symov, D aniil Titov, Maxim Trokai, Danil Turapov, Ivan Turyev, Snr Lt Andrei Vashkov, Sgt Maxim Vorot Yelimov, Cpl Artem Yergin, S gt Ravshan Zhakbaev, Cpl Danila Zudkov

Source: www.bbc.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bảie leveluplimo